MO Trhové Sviny

Český rybářský svaz

Vraťme se na chvíli do minulého století, do období 1. republiky a protektorátu a podívejme se, jak funguje naše organizace v této době. (...úryvky z kroniky MO...)

léta 1923-1924...pdf protektorát ...pdf

Závody dětí 1986 ...závody dětí v roce 1986...
Závody brigádník 1972 ...z kroniky...výsledky závodů mládeže 1972
... výlov Brigádník 1992...
Odbahnění Brigádníku